artikel

Essay van Hannie van Leeuwen over ouderenzorg

Zorgmanagement

Ruim twee jaar na haar vertrek als Eerste Kamerlid voor het CDA vindt Hannie van Leeuwen het nodig om zich toch weer publiekelijk te bemoeien met terreinen die haar decennia lang in de politiek hebben beziggehouden: de gehandicapten- en ouderenzorg. Dit te meer, omdat zij nog steeds actief is in een aantal functies.
(magazine 2025, 2009-nr. 5)

Reageer op dit artikel