artikel

GGZ Oost Brabant verbetert de zorglogistiek

Zorgmanagement

GGZ Oost Brabant constateerde eind 2006 dat zijn zorglogistiek verbeterd kon worden, met name voor de groep kinderen beneden de 12 jaar. Het management trok enkele externe adviseurs aan die ondersteuning boden bij het verbetertraject. Twee jaar na dato concluderen de opdrachtgevers dat er goede resultaten zijn geboekt. Samen met de adviseurs blikken zij terug op de ontwikkelingen die bij het realiseren van de doelstellingen een rol hebben gespeeld.
(Zorgmarkt 2009-nr. 10)

Reageer op dit artikel