artikel

Wel of geen PPS?

Zorgmanagement

Er zijn de afgelopen jaren bij grootschalige nieuwbouwprojecten goede resultaten bereikt met publiek-private samenwerking (PPS); vooral op het gebied van infrastructuur en rijksgebouwen. De DBFMO-contractvorm (design, build, finance, maintain en operate) wordt daarbij vaak gebruikt. PPS-projecten blijker vaker op tijd en binnen budget te worden opgeleverd dan projecten met een traditionele aanbesteding. In de zorgsector komt PPS echter (nog) nauwelijks van de grond. Dit ondanks het feit dat ook in de zorgsector veel grootschalige nieuwbouwprojecten plaatsvinden. Waar liggen de kansen en wat zijn de belemmeringen?
(Zorgmarkt 2009-nr. 12)

Reageer op dit artikel