artikel

Arbeid en innovatie – Themanummer 2025

Zorgmanagement

Meer ruimte voor de zorgprofessional, minder regels en protocollen, meer regie bij de cliënt, ontschotting van stelsels. Het moet op veel terreinen echt anders in de zorg; dat besef is er bij alle partijen. In het laatste nummer van 2025 (2009-nr. 6) kijken we naar arbeid en innovatie. Want op veel plaatsen in Nederland zijn zorgorganisaties al bezig met de omslag naar anders werken. Lees bijvoorbeeld over de ervaringen met presentie bij Vierstroomzorgring. Presentie is een manier van werken die de cliënt echt centraal stelt zodat regels en protocollen geen kans meer krijgen om te allen tijde de boventoon te voeren. En wat kunnen we als zorgsector leren van de wijze waarop IKEA met haar medewerkers omgaat? In het dubbelinterview kijken werkgevers en werknemers bij monde van Han Noten en Edith Snoeij naar de zorg en de factor arbeid.
Bij transitie denk je al gauw aan grootse veranderingen zoals een compleet herzien stelsel. Maar met kleine stapjes en ruimte voor ‘kleine innovaties’ kunnen we ook al veel bereiken, betoogt wetenschapper Hanneke Knibbe.
Wil de zorg klaar zijn voor de uitdagingen van 2025 dan gaat het inderdaad om de thema’s arbeid en innovatie. Want daar ligt een belangrijke sleutel om te komen tot toekomstbestendige zorg.
(magazine 2025, 2009-nr. 6)

Reageer op dit artikel