artikel

‘Alle opvoedingsvragen door een voordeur’

Zorgmanagement

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn per 1 januari van dit jaar dankzij 183 miljoen euro extra van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) en de provincies zo goed als weggewerkt. Los daarvan blijft de vraag naar jeugdzorg toenemen en is de hulp door ‘domeinbelangen’ nog steeds versnipperd. Het wachten is op een voorstel van minister Rouvoet voor meer effectiviteit en een andere regie in de jeugdzorg. In Flevoland hebben ze al aan nieuwe aanpak uitgedokterd. ‘Het streven naar minimale wachttijden zijn ook een vorm van ondernemerschap,’ zegt Jan Duenk, bestuurder van orthopedagogische behandelcentrum De Reeve (Kampen) en de Stichting Jeugdzorg Flevoland (Lelystad), die op 1 januari 2010 een fusie zijn aangegaan. De naam van de nieuwe organisatie is Vitree.
(Zorgmarkt 2010-nr. 3)

Reageer op dit artikel