artikel

Column Kim Putters: Crisis bedreigt zorginnovatie

Zorgmanagement

‘Welke gevolgen heeft de val van het kabinet voor de zorg? De tweespalt over marktwerking in de zorg zal groter worden tijdens en na de verkiezingen. De kans is groot dat het draagvlak voor verdere marktwerking wegvalt, met een PvdA die er afstand van neemt en een PVV die er niks van moet hebben. Nu gaat het mij niet zozeer om de vraag of er wel of geen marktwerking moet zijn. Eerlijk gezegd vind ik dat een Haagse discussie. Het gaat erom dat er goede zorg voor iedereen beschikbaar is die dat nodig heeft en dat er verbeteringen doorgevoerd worden.’ Lees de column van prof. dr. Kim Putters, hoogleraar Management van instellingen in de gezondheidszorg aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam (iBMG) en lid van de Eerste Kamer, woordvoerder zorg, in Zorgmarkt 2010-nr. 4.

Reageer op dit artikel