artikel

Wijs nutsfunctie van ziekenhuizen aan

Zorgmanagement

In de ziekenhuissector woedt al jaren een discussie over een grote herstructurering. Volgens sommigen moet het aantal ziekenhuizen terug van 90 naar 40. Een megaoperatie die de Betuwelijn, de HSL en de Tweede Maasvlakte bij elkaar, in de schaduw stelt. Dwars daar doorheen wordt gestreden over de vraag: marktwerking ja of nee?
(Zorgmarkt 2010-nr. 5)

Reageer op dit artikel