artikel

Marktwerking als splijtzwam – Wat willen de grootste partijen?

Zorgmanagement

Zorgmarkt vlooide de zorgparagrafen van de zes belangrijkste verkiezingsprogramma’s uit. Van tienduizend extra verpleegkundigen tot het afschaffen van de AWBZ. Van de concentratie van topzorg tot meer inspraak voor patiënten. Opvallende rode lijn: voorstanders van marktwerking gebruiken het woord niet meer, tegenstanders des te liever.

Reageer op dit artikel