artikel

Jaarrekeningen 2009: Betere resultaten, behalve bij umc’s

Zorgmanagement

Uit de resultaten van de jaarrekeningen 2009 van de zorginstellingen blijkt dat er een duidelijke resultaatverbetering is ten opzichte van 2008. De crisis leidt niet tot tekorten, maar eerder tot bufferen. Uitzondering is de sector academische ziekenhuizen/universitair medische centra (umc’s), waarbij de meeste het resultaat substantieel daalt bij een stijgende omzet. Dit blijkt uit een analyse van alle jaarrekeningen 2009 van bureau PCkwadraat in samenwerking met Zorgmarkt.

PCkwadraat/Zorgmarkt analyseerde alle jaarrekeningen 2009 die bij het CBIG per 1 juni 2010 zijn gedeponeerd.
In de analyse worden de resultaten van grootste 10 zorgaanbieders per sector nader bekeken. De zorgaanbieders met de hoogste omzet worden in de top 10 lijst opgenomen. De gezondheidszorg is in deze analyse opgedeeld in 6 sectoren, namelijk: academische ziekenhuizen/universitair medische centra, algemene en topklinische ziekenhuizen, verpleging verzorging en thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg (GHZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gemengde aanbieders (aanbieders die binnen meerdere sectoren werkzaam zijn).
Per sector bestaat er op deze manier een top‐10, met uitzondering van de academische ziekenhuizen/umc’s. Binnen deze sector bestaan slechts 8 centra, zodat er automatisch een top‐8 ontstaat.

Groei 6,2 procent
De optelsom van de opbrengsten van alle sectoren (van de top‐10 zorgaanbieders) laat in 2009 een groei van 6,2 procent zien ten opzichte van 2008. De totale opbrengsten van de aanbieders groeien in absolute bedragen met 1,1 miljard tot 19,2 miljard euro. De sterkste groei van de opbrengsten valt waar te nemen in de sectoren GGZ (toename met 8,7%) en de GHZ (groei met 7,8%). Een lagere groei vindt plaats bij de gemengde aanbieders (groei van 2,4%) en de aanbieders in de sector VVT (groei 4,2%). De opbrengsten in de curesectoren groeiden gemiddeld met 7,3 procent in 2009.

Resultaat totaal 324 miljoen euro
Het gezamenlijk financieel resultaat van de top‐10 zorgaanbieders bedraagt afgerond 324 miljoen euro. Dit is nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van 2008. In absolute bedragen valt de grootste resultaatverbetering bij de gemengde aanbieders waar te nemen (plus € 61 miljoen). Bij de academische ziekenhuizen bedraagt het gezamenlijk financieel resultaat 69 miljoen euro positief; dat is een daling met 26 miljoen euro (ongeveer een kwart) ten opzichte van 2009.

Resultaatratio
De resultaatratio over alle sectoren bedraagt gemiddeld 1,9 procent. De gehandicaptenzorg (2,7%) en algemene ziekenhuizen (2,4%) scoren het hoogst qua resultaatratio. De resultaatratio van de academische ziekenhuizen bedraagt slechts 1,1 procent in 2009.

Opbouw reserves
Behoudens de resultaten van de academische ziekenhuizen, was 2009 voor de grote zorgaanbieders vanuit financieel oogpunt een beter jaar dan 2008. Resultaten verbeterden en reserves voor een onzekere toekomst werden opgebouwd door de knip op de beurs te houden. De zorg maakt dus een pas op de plaats. Waarschijnlijk leidt dit in de praktijk tot een focus op het heden en consolidatie van de bedrijfsvoering.

Reageer op dit artikel