artikel

Top 10 opbrengsten alle sectoren 2009 (tabellen)

Zorgmanagement

In deze overzichten zet PCkwadraat/Zorgmarkt de resultaten van de grootste 10 zorgaanbieders per sector op een rijtje (tabellen). De zorgaanbieders met de hoogste omzet worden in de top 10 lijst opgenomen. De zorg is hier opgedeeld in 6 sectoren, namelijk: academische ziekenhuizen/universitair medische centra, algemene en topklinische ziekenhuizen, verpleging verzorging en thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg (GHZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gemengde aanbieders (aanbieders die binnen meerdere sectoren werkzaam zijn).
Per sector bestaat er op deze manier een top‐10, met uitzondering van de academische ziekenhuizen. Binnen deze sector bestaan slechts 8 centra, zodat er automatisch een top 8 ontstaat. De gehanteerde cijfergegevens zijn afkomstig van de ingediende jaarrekeningen over 2009 bij het CIBG.

Reageer op dit artikel