artikel

Bekostiging care bevat onvolkomenheden

Zorgmanagement

Door de onduidelijkheid over de kapitaallasten stagneert de nieuwbouw in de AWBZ-sector. Richard Swinkels en Ewald Knoors van adviesbureau Van Aarle De Laat zien wel degelijk investeringsmogelijkheden. Maar ze pleiten tegelijk voor een andere wijze van bekostiging van zorgvastgoed dan nu op de rol staat. ‘Het is verstandig om direct al de scheiding tussen wonen en zorg aan te brengen.’
(Zorgmarkt 2010-nr. 7/8)

Reageer op dit artikel