artikel

Grip op zorgvastgoed

Zorgmanagement

De financiële positie van zorginstellingen is gemiddeld genomen onvoldoende. Door de invoering van integrale tarieven wordt de bekostiging van huisvesting direct gerealiseerd uit de opbrengsten van de zorgproductie. Hier ligt een grote uitdaging om vastgoed zo in te richten dat het een impuls geeft aan de zorg en de financiële positie. Een strategisch vastgoedplan ondersteunt organisaties in het maken van gefundeerde keuzes met betrekking tot vastgoed.
(Zorgmarkt 2010-nr. 7/8)

Reageer op dit artikel