artikel

Interculturalisatie van zorg is hard nodig

Zorgmanagement

Een instelling die zich specifiek richt op Molukse of Turkse ouderen speelt in op een behoefte. Die ontstaat deels omdat cliënten die willen, maar ook deels omdat de reguliere zorginstellingen hierin niet voorzien, stelt Jan Booij. Gelet op het toenemende aantal ouderen ligt de sleutel niet bij alleen cultuurspecifieke welzijn en zorg. Interculturalisatie betekent veel meer dan alleen dat.
(Zorgmarkt 2010-nr. 9)

Reageer op dit artikel