artikel

Modern migratiebeleid helpt tegen arbeidsmarkttekort zorg

Zorgmanagement

De zorgsector staat aan de vooravond van één van de grootste uitdagingen van deze tijd: voorzien in voldoende en gekwalificeerd zorgpersoneel om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. Steeds vaker krijgen zorginstellingen hun vacatures niet ingevuld en zijn er zorginstellingen die werven in het buitenland. Zo ook het UMCG dat afgelopen zomer veertien operatiekamerassistenten uit India haalde. Er is veel kritiek op dit soort initiatieven. Toch zijn er veel kansen om de (tijdelijke) inzet van personeel uit het buitenland zorgvuldig te laten plaatsvinden (voor zowel de kandidaten en het land van herkomst als voor de zorginstellingen in Nederland). Daarbij is zorgvuldige sturing en meer kennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden noodzakelijk.
(Bron: VGE Bulletin, maart 2010)

Reageer op dit artikel