artikel

Het Amerikaanse zorgsysteem op de schop

Zorgmanagement

Amerika is het land waar een oneindig aantal pogingen om de gezondheidszorg te hervormen bitter weinig heeft opgeleverd. En dat terwijl het zo nodig is. De regering Obama heeft deze noodzaak aangegrepen om de hervormingen van de zorg hoog op de agenda te zetten. En met succes, want de zogeheten Affordable Care Act (ACA) is in maart van dit jaar door het parlement goedgekeurd. Dit artikel gaat in op de meest belangrijke veranderingen en toont daarmee hoe de aansluiting op de meer Rijnlandse gezondheidszorgsystemen, zoals het Nederlandse, wordt vergroot.
(Zorgmarkt 2010-nr. 10)

Reageer op dit artikel