artikel

NMa richt zich direct tot raden van toezicht thuiszorginstellingen

Zorgmanagement

Op 27 oktober 2010 heeft de NMa bekendgemaakt dat zij de Raden van Toezicht in de thuiszorgsector zal gaan wijzen op hun verantwoordelijkheid bij het naleven van de mededingingsregels. De NMa stelt zich op het standpunt dat brede bekendheid met de mededingingsregels bij leidinggevenden het aantal concurrentiebeperkende gedragingen zal verminderen. Daarnaast laat de NMa weten dat zij ervoor pleit dat elke thuiszorgorganisatie een complianceprogramma invoert. Een dergelijke programma helpt ondernemingen volgens de NMa bij het voorkomen dat mensen binnen de onderneming zich schuldig maken aan overtredingen van het mededingingsrecht. De NMa spreekt de raden van toezicht in dit kader aan omdat naar haar oordeel een belangrijke rol voor hen is weggelegd bij het attenderen van de raden van toezicht. Het persbericht van de NMa is -al dan niet toevallig- op dezelfde dag uitgebracht als de bekendmaking dat de NMa zeer zware boetes (in totaal ongeveer EUR 8 miljoen) heeft opgelegd aan vier thuiszorginstellingen in Overijssel en Friesland . Carinova en Carint-Reggeland zouden zich in Overijssel schuldig hebben gemaakt aan marktverdelingsafspraken, terwijl Thuiszorg West Friesland en De Friese Wouden biedafspraken in het kader van Friese aanbestedingen zouden hebben gemaakt (‘ bid rigging ’). Indien u wilt weten over compliance in de zorgsector, wijs ik u op de mogelijkheid om het congres ‘ compliance in de zorg ’ bij te wonen dat op 3 november 2010 zal plaatsvinden. Tijdens het congres zullen gespecialiseerde advocaten op het gebied van arbeidsrecht en mededingingsrecht een presentatie over de verschillende aspecten van compliance geven. Related posts: Compliance, een ‘must’ voor elke onderneming Gewijzigd wetsvoorstel “Bestuur en Toezicht” Het verschoningsrecht deels ingeperkt voor de ‘Cohen-advocaat’

Reageer op dit artikel