artikel

Zorgconcept Laurens uitgeroepen tot standaard in China

Zorgmanagement

Vorig najaar werd in een verpleeghuis in Shanghai een nieuwe afdeling voor dementerende ouderen geopend, gebaseerd op het zorgconcept van Laurens De Naber/Hofstee in Rotterdam. Kleinschalige en klantgerichte zorg aan dementerende ouderen vormt hierbij het uitgangspunt. Recent heeft het Ministerie voor Ouderenzorg dit zorgcentrum in Shanghai uitgebreid getoetst en uitgeroepen tot de standaard op dit gebied voor heel China.

Ontwikkeling
Bij de ontwikkeling van de afdeling voor dementerende ouderen in het verpleeghuis in Shanghai zijn meerdere medewerkers van zorgorganisatie Laurens en het lectoraat ‘Samenhang in de Ouderenzorg’ aan de Hogeschool Rotterdam betrokken. Het project is tevens in nauwe samenwerking verricht met de dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam. Diverse keren zijn delegaties uit China bij Laurens op bezoek geweest en diverse keren zijn Laurens medewerkers naar China geweest om in hun vrije tijd het verpleeghuis te bezoeken.

Anders
De manier van zorg verlenen is in China heel anders dan in Nederland. ‘In China wordt op een andere manier met dementerende ouderen omgegaan, zij worden eigenlijk meer gezien als patiënten’, vertelt Marianne van der Vliet, zorgcoördinator bij Laurens. ‘Dat zit in kleine dingetjes. Als wij een oudere helpen met eten, gaan we naast hem/haar zitten, zodat je op gelijke hoogte bent. Chinese zorgverleners blijven juist staan. Verder is de Chinese cultuur sterk gebaseerd op orde en structuur en dat zie je ook terug in de zorg’.

Samenwerking Shanghai en Rotterdam
Sinds 1979 bestaat er een goede band tussen de zustersteden Shanghai en Rotterdam. Het op Rotterdamse leest geschoeide verpleeghuis in Shanghai is een voorbeeld van een van de vele samenwerkingsprojecten tussen de gemeente Rotterdam en Shanghai. Naast samenwerkingsprojecten op het gebied van ouderenzorg, lopen er ook projecten op het gebied van infrastructuur, stadsplanning, havensamenwerking en onderwijs. Ook op de terreinen van cultuur, milieu, bodem- en watervervuiling, de creatieve industrie en sport zijn er projecten opgericht.

Reageer op dit artikel