artikel

Geheimhouding in zorginstellingen groot goed

Zorgmanagement

Het inzien van gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier en het mededelen van de hierin vervatte informatie aan derden door medewerkers – uitsluitend voor privédoeleinden – is in strijd met de wet. Niet alleen in de wet, maar ook in veel zorg-cao’s en interne privacyreglementen wordt aan dit aspect nadrukkelijk aandacht besteed. Het belang ervan lijkt evident. Eenieder moet immers kunnen vertrouwen op geheimhouding van gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier. De kantonrechter in Leiden heeft onlangs dit belang onderschreven en laten prevaleren in een inhoudelijke ontbindingsprocedure tussen een zorginstelling en een medewerkster. De betreffende medewerkster is ruime tijd werkzaam als secretaresse bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. In juli 2008 maakt haar toen 13-jarige dochter kenbaar onzedelijk te zijn betast door een man. De medewerkster en haar echtgenoot spreken met de betreffende man af geen aangifte te doen, mits de man zich onder behandeling stelt. Een collega laat de medewerkster weten dat de man onder behandeling is bij de instelling waar de medewerkster werkzaam is. De medewerkster haalt vervolgens twee maal informatie uit het Elektronisch Patiëntendossier en deelt de informatie met haar echtgenoot

Reageer op dit artikel