artikel

Juridische organisatiestructuren voor eerstelijnszorg

Zorgmanagement

De eerstelijnszorg is altijd volop in beweging. Zorgverleners in de eerste lijn, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers, staan dicht bij de samenleving. Aangezien de samenleving voortdurend verandert, moeten zij hun praktijk aanpassen op de ontwikkelingen. De meest in het oog springende ontwikkeling is de vergrijzing. Doordat het aantal ouderen toeneemt, neemt ook de totale zorgvraag […]

Reageer op dit artikel