artikel

Ketensamenwerking bij complexe zorgvragen

Zorgmanagement

Marktwerking in de zorg en verdergaande professionalisering hebben in het afgelopen decennium gezorgd voor een toenemende taakoriëntatie in de zorg. ‘Doen waar je voor betaald wordt’, is het devies. Inmiddels merken we dat die houding ertoe kan bijdragen dat kansarmen niet voldoende geholpen worden. Voor aansluitende zorg voor de zwakste medemensen is een taakoverstijgende houding nodig. Voor de zorg aan deze groep zou als motto moeten gelden: ‘Doen wat er gebeuren moet’.
(Zorgmarkt 2010-nr. 12)

Reageer op dit artikel