artikel

Patiënten krijgen meer grip op eigen patiëntgegevens in EPD

Zorgmanagement

Onlang maakte Minister Schippers (VWS) bekend 1 dat burgers binnenkort zelf beter kunnen bepalen wie allemaal toegang krijgen tot hun Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Vanaf het tweede kwartaal 2011 zou het volgens het persbericht van het Ministerie van VWS mogelijk moeten zijn dat burgers zelf de toegang van zorgverleners tot hun gegevens kunnen beperken. Zij kunnen dan op voorhand aangeven dat bijvoorbeeld alleen de eigen huisarts, specialist en apotheek de gegevens mogen inzien en andere niet. Verder staat beschreven dat de minister de toegang van patiënten tot het EPD wijzigen. In plaats dat dit via een door de overheid opgezette, landelijke portaal gebeurt, wil zij dat patiënten via de website van de zorgverlener in het EPD kunnen komen. Reden hiervoor is dat via websites van zorgverleners aanvullende informatie en service geboden kan worden, zoals notitie- en afspraakmogelijkheden en het inzien van röntgenbeelden, labwaarden en ontslagbrieven. Ook gaat de minister ervoor zorgen dat burgers desgewenst automatisch een melding per e-mail of sms krijgen wanneer hun medische gegevens via het EPD worden geraadpleegd.

Reageer op dit artikel