artikel

Curatieve zorg in transitie

Zorgmanagement

Spreiding en concentratie, dat is de naam die NVZ vereniging van ziekenhuizen hanteert voor het proces van samenwerking en taakconcentratie in de ziekenhuizen. Een complex dat alles te maken heeft met de wens tot selectieve zorginkoop door zorgverzekeraars, met de beoogde substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn en met nog een paar andere dossiers die het leven van een ziekenhuisdirecteur er allemaal niet makkelijker op maken. Een terreinverkenning.
(Zorgmarkt 2011, nr. 1-2)

Reageer op dit artikel