artikel

Samenwerking als modeverschijnsel

Zorgmanagement

De afgelopen twee decennia lijkt in de Nederlandse gezondheidszorg samenwerking van een middel een doel te zijn geworden. Waar vroeger afspraken werden gemaakt over de manier waarop meerdere partijen een klus moesten klaren (samen werken) wordt nu soms een heel circus opgetuigd.
(Zorgmarkt 2011, nr. 1/2)

Reageer op dit artikel