artikel

Aansprakelijkheid op de HAP: waakzaamheid is geboden

Zorgmanagement

Dikwijls wordt gedacht dat huisartsenposten slechts faciliteren bij spoedeisende ANW-huisartsenzorg en geen rol hebben bij de levering van die zorg. Om dezelfde reden wordt er ook vanuit gegaan de dienstdoende huisarts en niet de huisartsenpost behandelingsovereenkomst heeft met de patiënt, zodat deze huisarts ook aansprakelijk is bij eventuele fouten. In werkelijkheid is het echter helemaal […]

Reageer op dit artikel