artikel

BPM: efficiëntie door samenhang in processen

Zorgmanagement

De marktwerking in de zorg vraagt om een indringende herijking van het procesmodel dat ggz-organisaties hanteren. De toenemende focus op efficiency en kwaliteit moet daarin een prominente plaats krijgen. In de praktijk valt het op dat veel organisaties worstelen met het doorvoeren van de veranderingen. Het is niet eenvoudig een bekend model te verlaten en te verruilen voor een onbekende, nieuwe manier van werken. Om deze transitie tot een succes te maken, biedt Business Process Management (BPM) uitstekende aanknopingspunten.
(Zorgmarkt 2011-nr. 3)

Reageer op dit artikel