artikel

Het controlsysteem van een zorginstelling in 2012

Zorgmanagement

Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen. Vaak echter meer als last dan als lust. Het is zoeken naar een bij de sector passende optimale invulling. Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe vinden we een evenwicht tussen de toenemende regelgeving (en bijbehorende verantwoording) en (vertrouwen in de) professionele vrijheid; hoe zorgen we voor gezonde balans tussen financiën en de kwaliteit en veiligheid van de zorg? ACS liet 23 deskundigen zich over deze vragen buigen.
(Tijdschrift Controlling 2011-nr. 6)

Meer over Tijdschrift Controlling.

 

Reageer op dit artikel