artikel

NZa wijst klacht verloskundigen af

Zorgmanagement

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in haar besluit van 5 april 2011 een klacht van de maatschap Verloskundige Groepspraktijk Helmond (VGH) tegen het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond afgewezen. VGH was van mening dat het Elkerliek Ziekenhuis misbruik maakte van haar aanmerkelijke marktmacht door te weigeren specifieke bloedonderzoeken voor cliënten van VGH te verrichten. De NZa is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat de weigering van het Elkerliek Ziekenhuis niet leidt tot beperking van de mededinging. Daarom ziet de NZa geen reden om zogenaamde AMM-verplichtingen op te leggen. Feiten VGH had het Elkerliek Ziekenhuis meegedeeld geen gebruik meer te maken van de diensten van het laboratorium van het Elkerliek Ziekenhuis voor het verrichten van zwangerschapsscreening. Voor deze screening was VGH namelijk een samenwerking aangegaan met de Stichting Synergos. In reactie hierop liet het Elkerliek Ziekenhuis weten niet langer specifieke bloedonderzoeken voor cliënten van VGH te zullen verrichten. VGH was van mening dat het Elkerliek Ziekenhuis hiermee misbruik maakte van haar aanmerkelijke marktmacht en verzocht de NZa bij wijze van spoedmaatregel het Elkerliek Ziekenhuis te verplichten het specifieke bloedonderzoek weer voor de cliënten van VGH te verrichten. Beoordeling door de NZa Op grond van artikel 48 Wet marktwerking gezondheidszorg (Wmg) is de NZa bevoegd verplichtingen opleggen aan zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars die de ontwikkeling van daadwerkelijke concurrentie op de Nederlandse markt of een deel daarvan kunnen belemmeren omdat zij over aanmerkelijke marktmacht beschikken.

Reageer op dit artikel