artikel

Experiment regelarme zorginstelling van start

Zorgmanagement

Bij brief van 6 juli 2011 heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer meegedeeld dat het experiment regelarme instellingen van start is gegaan. Tegelijkertijd heeft de Staatssecretaris aanbieders van langdurige zorg opgeroepen aan het experiment mee te doen. Doel Het experiment heeft als doel de administratieve belasting van zorginstellingen te verminderen. Daartoe wil de Staatssecretaris uit het veld vernemen welke regels niet echt noodzakelijk zijn maar tegelijkertijd voor veel hinder zorgen in de zorgsector. Professionals in de zorg moeten zich zo veel mogelijk bezighouden met cliënten en niet met het invullen van “ overbodige formulieren of andere administratieve handelingen ”. Stappenplan Het experiment bestaat uit 4 stappen: De inventarisatie van hinderende regels en het peilen van de belangstelling voor het experiment . Hinderende regels kunnen worden gemeld op www.invoorzorg.nl . Op deze website kan een zorginstelling de belangstelling ook kenbaar maken voor deelname aan het experiment

Reageer op dit artikel