artikel

Heeft u de Dirkzwager Zorg Quiz al gedaan?

Zorgmanagement

Samenwerking in de zorgsector is niet alleen heel gebruikelijk, maar ook hoognodig. Veel zorgverleners denken echter ten onrechte dat de Mededingingswet aan elke samenwerking in de weg staat. Hoewel de regels op zich zelf duidelijk zijn, levert de toepassing in praktijk vaak problemen op. Veel samenwerkingsovereenkomsten stuiten helemaal niet op mededingingsrechtelijke bezwaren. Het is echter wel van belang om steeds de regels goed toe te passen voordat de samenwerking tot stand wordt gebracht.

Reageer op dit artikel