artikel

Spoedwet vermogensbehoud zorg: Van uitstel komt afstel?

Zorgmanagement

Op 9 maart 2011 is een voorontwerp van het wetsvoorstel ‘Spoedwet vermogensbehoud zorginstellingen’ met het advies van de Raad van State gepubliceerd in de Staatscourant. Het wetsvoorstel beoogt te voorkomen dat door verkoop van vastgoed kapitaal wegvloeit uit de zorg. Inhoudelijk roept het wetsvoorstel veel vragen op, niet in de laatste plaats bij de Raad van State, die uiterst kritisch is in zijn advies.
(Zorgmarkt 2011-nr. 6)

Reageer op dit artikel