artikel

Financiele allocatie bij een academische zorginstelling

Zorgmanagement

De maatschappij vraagt steeds meer transparantie van organisaties, zeker in de non-profit sector en de gezondheidszorg. Goed inzicht in de relatie tussen geleverde prestaties en ontvangen vergoeding is daarvoor van groot belang. In de curatieve gezondheidszorg is met de invoering van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) in 2006 de eerste stap gezet in de koppeling van prestaties aan opbrengsten. Per 1 januari 2012 komt een volgende grote stap met het vervangen van de (oude) bekostiging op basis van een budget door bekostiging op grond van prestaties. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de financiën van een organisatie, maar vergt een andere kijk op de zorgverlening en organisatie als geheel. Hoe kan het gebruik van een financieel model hand in hand gaan met een proces om binnen een (voorheen) budgetbekostigde instelling te komen tot meer transparantie over kosten en baten?
(Tijdschrift Controlling, september 2011)

Reageer op dit artikel