artikel

Op weg naar beter intern toezicht

Zorgmanagement

Tevreden tot zeer tevreden over het eigen functioneren zijn ze, de raden van toezicht in de zorg, zo blijkt uit recent onderzoek door TiasNimbas/ Universiteit Tilburg. Maar bij nader inzien zijn ze tegelijk ook overtuigd van de noodzaak tot verbetering. Meer regels of meer extern toezicht helpen niet, oordelen de onderzoekers: ze leiden eerder tot procedureel afvinkgedrag dan tot verbetering. Een expliciete eigen toezichtvisie vormt een van de sleutels.
(Zorgmarkt 2011-nr. 7/8)

Reageer op dit artikel