artikel

24-11-2011 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Zorgmanagement

Bij de inkoop van diensten, leveringen en werken komt voor aanbestedende diensten en inschrijvers nogal wat kijken. Niet in de laatste plaats worden aanbestedende diensten en inschrijvers geconfronteerd met steeds nieuwe (versnipperde) aanbestedingsregelgeving en soms grillige (lagere) rechtspraak. Bovendien moet door aanbestedende diensten ook rekening worden gehouden met Europese rechtspraak. Kortom, het (Europese) aanbestedingsrecht is en blijft volop in beweging. Het is dan ook niet altijd even gemakkelijk om de ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht bij te houden. Dirkzwager biedt u de mogelijkheid om in één middag te worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen in de praktijk en in de jurisprudentie door twee specialisten in het aanbestedingsrecht. Thema’s In de Europese en nationale aanbestedingsrechtspraak is een aantal trends te ontwaren. Zo lijkt in de lagere rechtspraak een meer functionele uitleg van het aanbestedingsrecht steeds meer te prevaleren boven de zogenaamde ‘hard and fast rules’. In het kader van gebiedsontwikkeling is een dergelijke (Europese) trend ook zichtbaar.

Reageer op dit artikel