artikel

De gevolgen van Basel III

Zorgmanagement

Zorginstellingen zijn voor de financiering in grote mate afhankelijk van de bancaire sector en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De kredietcrisis in 2008 maakte duidelijk zichtbaar dat zorginstellingen hierdoor ook kwetsbaar zijn. De beschikbaarheid van bancaire financiering was minder vanzelfsprekend. De risicoperceptie bij banken ten aanzien van de kredietverlening veranderde. Vervolgens stellen toezichthouders in reactie op de crisis strengere eisen aan banken. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de financierbaarheid van investeringen door zorginstellingen?
(Zorgmarkt 2011-nr. 10)

Reageer op dit artikel