artikel

De inzet van de flexpool

Zorgmanagement

Eén van de meest voorkomende vormen om hiaten in het personeelsbestand op te vangen, is het gebruik van de flexpool. Deze blijkt echter lang niet altijd kosteneffectief te zijn. Zo neemt bijvoorbeeld de coördinatielast toe, is het personeel in de flexpool minder gemotiveerd en daardoor lang niet altijd inzetbaar en heeft men te maken met een erfenis uit het verleden waarbij de flexpool werd gebruikt als voorportaal voor ontslag (minder goed functionerend personeel). In dit artikel wordt gekeken naar wanneer een flexpool wel werkt. Vertrekpunt daarbij is het patroon van fluctuaties in vraag en aanbod waarvoor de flexpool een oplossing moet bieden.
(Zorgmarkt 2011-nr. 9)

Reageer op dit artikel