artikel

Hoe beperk je de personeelstekorten?

Zorgmanagement

Dat de vergrijzing de zorgsector voor complexe personeelsvraagstukken stelt, is inmiddels geen twistpunt meer. De cijfers zijn bekend, de doelgroepen zijn helder en de demografische ontwikkelingen zijn keurig in kaart gebracht. Nu komt het op handelen aan. In de afgelopen jaren zijn er praktische tips en tools ontwikkeld voor de twee belangrijkste doelgroepen die de personele druk kunnen verminderen. Dat zijn vrouwen die in kleine deeltijdbanen werken, en vrouwen van niet-Nederlandse afkomst die nog ondervertegenwoordigd zijn in de zorg.
(Zorgmarkt 2011-nr. 9)

Reageer op dit artikel