artikel

Invoering van (nieuwe) DBC’s

Zorgmanagement

De volgende fase van de overgang van budget- naar prestatiebekostiging staat voor ziekenhuizen voor de deur. Naar verwachting wordt per 1 januari 2012 het plan DOT (DBC’s op weg naar Transparantie) ingevoerd. Eén van de belangrijke aspecten hiervan is de ontwikkeling van zorgproducten die de huidige DBC’s opvolgen. Voor ggzinstellingen is de invoering van DBC’s nog niet gestart. Wel zit de branche al sinds 2006 in een overgangsfase en komt de invoering van DBC-bekostiging steeds dichterbij, naar verwachting op 1 januari 2013. Wat kunnen zorginstellingen de komende tijd zelf doen om weerbaar te zijn in deze veranderende buitenwereld?
(Zorgmarkt 2011-nr. 9)

Reageer op dit artikel