artikel

Nieuwe norm NEN 7510 waarschijnlijk deze week gepubliceerd

Zorgmanagement

Het NNI bericht 1dat aankomende week waarschijnlijk de herziene norm NEN 7510 zal worden gepubliceerd. Ook is aangekondigd dat in januari 2012 de nieuwe praktijkgids wordt verwacht. NEN normen worden iedere vijf jaar herzien op actualiteit. De norm NEN 7510 stamt alweer uit 2004 en was dus aan revisie toe. In dat kader heeft het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) intlink id=”3157″ type=”post”ruim een jaar geleden aangekondigd/intlink dat de normen zouden worden herzien en een oproep aan het publiek gedaan commentaar te leveren op ontwerpdocumenten. NEN 7510 is de Nederlandse implementatie van de internationale norm ISO 27799 (laatst herzien in 2008). De norm NEN 7510 is voor zorgverleners van belang, aangezien het College Bescherming Persoonsgegevens 2 en de Inspectie voor de Gezondheidszorg 3 zich in het verleden op het standpunt hebben gesteld dat alle ziekenhuizen en andere zorgverleners intlink id=”1062″ type=”post”aan deze norm moeten voldoen/intlink. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze toezichthouders dus ook (na enige tijd zullen gaan) verlangen dat zorgverleners aan deze herziene normen (gaan) voldoen. Het lijkt er op – het nieuwsbericht is hier niet geheel duidelijk over – dat met de herziening van NEN 7510 het oude onderscheid tussen de (algemene) norm NEN 7510 en de (meer concreet uitgewerkte) norm NEN 7511 is verdwenen.

Reageer op dit artikel