artikel

Cliëntgericht klachtenmanagement

Zorgmanagement

Met de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) in behandeling in de Tweede Kamer wordt het tijd voor zorginstellingen om de consequenties hiervan onder ogen te gaan zien. Dit is ook nodig omdat cliënten steeds mondiger worden en de oprukkende marktwerking klachtenmanagement meer in het teken zet van cliëntbehoud en het beperken van reputatieschade. In dit artikel komen de drie speerpunten van cliëntgericht klachtenmanagement aan de orde. Praktijkvoorbeelden worden gebruikt van het Oogziekenhuis te Rotterdam en het Flevoziekenhuis te Almere.
(Zorgmarkt 2011-nr. 11)
Kom naar de Zorgmarkt Academy over klachtenmanagement.
En lees het boek ‘Klachten en kansen’.

 

Reageer op dit artikel