artikel

Combinatie werk en zorg steeds wettelijk ingekaderd

Zorgmanagement

De Nederlandse wet kent al enige jaren diverse verlofregelingen in de Wet arbeid en zorg (Wazo), die gericht zijn op het faciliteren van de combinatie werk en zorg. Verder kan een werknemer met een beroep de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) verzoeken om vermindering (alsook vermeerdering) van zijn arbeidsduur. Frédérique Hoppers heeft in haar bijdrage d.d. 13 oktober 2011 al geschreven over de voorgestelde modernisering van de Wazo en WAA. Op 29 november 2011 is een wetsvoorstel ingediend dat ziet op verdergaande non-discriminatie bepalingen ter bescherming van werknemers die hebben verzocht om (ouderschaps)verlof, alsmede op de mogelijkheid om na het ouderschapsverlof te verzoeken om tijdelijk aangepaste arbeidstijden. Het wetsvoorstel ziet enerzijds op uitbreiding van de Wazo met artikel 6:1a en anderzijds op uitbreiding van de Arbeidstijdenswet met artikel 4:1b

Reageer op dit artikel