artikel

Geen beëindiging van rechtswege bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd

Zorgmanagement

Een werknemer die kort geleden 65 jaar was geworden en sindsdien niet meer tot zijn werk werd toegelaten, vorderde in kort geding van zijn werkgever wedertewerkstelling en loondoorbetaling. De werknemer was op 1 april 1984 in dienst getreden van (de voorganger van) de werkgever. Toen de werknemer op 1 september 2011 de 65-jarige leeftijd bereikte, verklaarde hij zich bereid om ook na het bereiken van de 65-jarige leeftijd werkzaamheden te blijven verrichten. De werkgever weigerde echter de werknemer toe te laten tot zijn werk, omdat zij van menig was dat de overeenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd was geëindigd.Â

Reageer op dit artikel