artikel

Inzagerecht Wbp ziet ook op overzicht van personen die gegevens hebben gezien

Zorgmanagement

De Raad van State, de hoogste bestuursrechtelijke rechter, heeft op 30 november 2011 geoordeeld 1 dat wie een beroep doet op het inzagerecht van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens 2 (Wbp), desgevraagd ook inzage behoort te krijgen in de personen die toegang hebben gehad tot het dossier. Vrouw wenst overzicht personen die inzage in medisch dossier hebben gehad De uitspraak heeft betrekking op een geschil tussen een vrouw en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De vrouw heeft het UMCG bij brief van 6 juli 2009 verzocht haar een overzicht te geven van de zorgverleners die toegang hebben gehad tot haar medisch patientendossier. Bij besluit van 11 augustus 2009 heeft het UMCG dat verzoek afgewezen. Het UMCG motiveerde die afwijzing (kort samengevat) met de stelling dat alleen daartoe bevoegde personen toegang hebben gehad tot het dossier van de vrouw. Rechtbank wijst verzoek toe De vrouw nam daarmee geen genoegen en ging in beroep bij de rechtbank. De rechtbank wees het verzoek van de vrouw toe.

Reageer op dit artikel