artikel

Op weg naar nieuwe DBC’s

Zorgmanagement

DOT maakt besturen anders. Cure-organisaties kunnen meer eigen keuzes maken in hun bedrijfsvoering. Het legt ook een grotere verantwoordelijkheid bij de diverse partijen in de zorg. Dat DOT een slim en goed bekostigingssysteem is, daarover zijn de meeste deskundigen het eens. De fricties zitten met name in de overgang van oud naar nieuw en in het overbruggen van verschillen tussen ziekenhuizen. In de media lijken de tegenstellingen tussen de partijen in dit verband groot. Doorpratend wint de nuance het toch van de tegenstellingen, zo bleek op 6 september 2011.
(Zorgmarkt 2011-nr. 10)

Reageer op dit artikel