artikel

Beloning bestuurders in de zorg inzet politieke en bestuurlijke machtsstrijd met juridische argumenten

Zorgmanagement

Belangrijkste onderwerpen zijn: Zorgsector onder strengste 1 e regime Zorgverzekeraars onder 2 e regime Bijzonder strikt overgangsrecht Op 6 december 2011 heeft de Tweede Kamer de Wet normering bezoldiging topfunctio­narissen publieke en (semi)publieke sector (WNT) aangenomen met enkele belangrijke amendementen. Hierdoor werd het kabinet tegen zijn zin gepasseerd door de meerderheid van de Tweede Kamer. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Het belooft een spannende strijd te worden, met naar verwachting een juridische uitkomst via de nationale en later internationale rechter. De WNT kent een lange voorgeschiedenis (vanaf 2002) met 9 adviezen van de zgn. commissie Dijkstal. Er is een drieledige doelstelling. Allereerst het creëren van een wettelijke basis voor de beloning van topfunctionarissen in het (semi)publieke domein.

Reageer op dit artikel