artikel

NMa vult klachtbeleid aan

Zorgmanagement

Op 14 februari 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in de staatscourant nieuw beleid gepubliceerd over haar handelwijze ten aanzien van bij haar binnengekomen klachten. De herziening was noodzakelijk nadat de NMa van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven medio 2010 het deksel op de neus had gekregen omdat zij een klacht te lichtzinnig terzijde had geschoven. Klagen bij de NMa Iedereen kan bij de NMa een klacht indienen vanwege een (vermeende) inbreuk op de Mededingingswet. De NMa beschikt echter over beperkte capaciteit, waardoor zij niet in staat is om alle binnenkomende klachten uitputtend te onderzoeken. De NMa is daarom bevoegd om sommige klachten met meer prioriteit te onderzoeken dan andere (het zogenaamde prioriteringsbeleid), maar deze vrijheid gaat niet zover dat zij klachten zonder nadere motivering terzijde mag schuiven. De prioriteiten van de NMa De prioriteit van het onderzoek wordt door de NMa bepaald aan de hand van een afweging van de navolgende criteria: i

Reageer op dit artikel