artikel

Risicomanagement effectief invoeren

Zorgmanagement

Om te voldoen aan alle wetten en richtlijnen hebben ziekenhuizen de nodige tijd en bedragen geïnvesteerd in het implementeren van beheersmaatregelen. En dan blijkt nog steeds uit diverse onderzoeken dat ziekenhuizen onvoldoende gericht zijn op het systematisch beheersen van risico's. Niet voor niets is een veel gehoorde klacht in ziekenhuizen dat ‘veel niet patiëntgeoriënteerde tijd verloren gaat aan bureaucratische systemen' waarvan de toegevoegde waarde ter discussie staat.
(Zorgmarkt 2011-nr. 12)

Reageer op dit artikel