artikel

WMO-bureaucratie zet gehandicapten op achterstand

Zorgmanagement

Door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen op de AWBZ dreigt uitholling van de gehandicaptenzorg. De brancheorganisatie VGN is er niet gerust op dat mensen met een beperking zich kunnen redden als gemeenten over hun welzijn moeten beslissen. ‘Verschraling van de zorg voor kwetsbare groepen leidt tot meer last en hogere kosten voor de samenleving’, voorspelt VGN-directeur Hans Schirmbeck. De branche moet uit de anonimiteit om zowel ‘Den Haag’ als gemeenten duidelijk te maken wat er op het spel staat.
(Zorgmarkt 2011-nr. 12)

Reageer op dit artikel