artikel

Dienen en Deugen

Zorgmanagement

Bestuurders staan in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. De verwachtingen over hun functioneren zijn hooggespannen. Vaak echter is deze aandacht niet positief. De nadruk ligt met enige gretigheid op hun dwalen en falen. En op schandalen en de daarmee verbonden maatschappelijke verontwaardiging. In de huidige economische crisis heeft dat nog extra accent gekregen. De vraag is of dit recht doet aan de pluriforme werkelijkheid van bestuur en topmanagement. Daarom is een promotieonderzoek uitgevoerd, gedreven door de vragen: Wanneer gaat het goed en waarom gaat het goed? Zijn er ook bestuurders die effectief weten om te gaan met complexe opgaven en tegelijkertijd ook in moreel opzicht de rug recht houden?

Reageer op dit artikel