artikel

Er bestaat niet één ideaal bekostigingssysteem!

Zorgmanagement

Gedrag van mensen is soms te voorspellen, maar vaak ook niet. Mensen handelen vaak (bewust of onbewust) uit eigen belang, hetgeen er toe leidt dat er geen ideaal bekostigingssysteem denkbaar is. Theoretische exercities hebben geen zin zonder de realiteit daarbij onder ogen te houden. Misschien moeten we wel op zoek naar de nuances.

Lees meer over financierings- en bekostigingssystemen in de column van Yvonne van Kemenade. Download hem hieronder.

Reageer op dit artikel