artikel

Lean: goed voor het team

Zorgmanagement

Succesverhalen over de toepassing van de managementfilosofie lean in de Nederlandse zorgsector duiken steeds vaker op. Echter, er is nog weinig wetenschappelijke kennis over de invloed van lean op zorgprofessionals. Daarom werd in een exploratieve studie de invloed van lean op de werkomstandigheden en werkbeleving van zorgprofessionals geïnventariseerd. De resultaten tonen een positief effect op de tevredenheid van de medewerkers in een tijdsbestek van een half jaar. De voornaamste reden: medewerkers voelen zich meer gehoord doordat leidinggevenden vaker op de werkvloer zijn.
(KIZ 2012-nr. 2)

Reageer op dit artikel